MACCOPS 2017 PENYUMBANG KEPADA AGENDA PEMBANGUNAN PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN NASIONAL KERANA……


1. MACCOPS menyediakan platform pemasaran dan perdagangan produk-produk dan perkhidmatan koperasi untuk gerakan koperasi negara ke persada pasaran tempatan dan global.

2. MACCOPS menyasarkan lebih kurang 50,000 pengunjung dari seluruh negara yang terdiri daripada anggota yang berjumlah lebih kurang 8 juta anggota dan lebih 100 pempamer dari dalam dan luar negara.

3. Penyertaan MACCOPS adalah terdiri daripada koperasi pelbagai peringkat dari dalam dan luar Negara serta rakan strategik dari pelbagai sektor ekonomi termasuk pertanian, perladangan, inovasi, pelancongan, penjagaan diri dan kesihatan, pemborongan dan peruncitan serta komuniti.

4. MACCOPS menggembleng usaha bersepadu dan menyeluruh dalam memainkan peranan sebagai ejen pembangunan sosioekonomi gerakan koperasi negara termasuklah merangsang aktiviti perniagaan dan keusahawanan anggota dan koperasi.

5. MACCOPS menawarkan platform kerjasama koperasi dengan pihak yang berkepentingan dalam gerakan koperasi yang menjadi rakan strategik.

6. Masyarakat Malaysia dengan yakin dapat memperoleh sumber produk-produk dan perkhidmatan yang halal, selamat dan berkualiti melalui platform koperasi, sekaligus dapat mengiktiraf keberadaan produk dan perkhidmatan koperasi dalam pasaran.

KEMUSYKILAN? TANYA MACCOPS

CAPTCHA

HUBUNGI URUSETIA MACCOPS

URUSETIA MACCOPS 2017
Bahagian Perkhidmatan Kepenggunaan

Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad
Wisma Glomac, Jln SS6/1, Kelana Jaya
47301 Selangor. Malaysia

Tel -- : +603 7884 6600

Faks -- : +603 7884 6605

Emel -- : maccops2017@gmail.com

Web -- : www.maccops.coop